Arbitrage, bemiddeling bij geschillen

Indien er een geschil is tussen twee experts over de oorzaak of hoogte van de schade dan zal arbitrage moeten plaatsvinden. Zijn wij benoemd tot arbiter dan  zullen wij na hoor en wederhoor een onderzoek instellen, waarna een bindend advies wordt uitgebracht.

Uiteraard kunnen wij ook bemiddelen bij een consumentengeschil tussen bijvoorbeeld klant en reparateur.