Contra-expertise

Alvorens een contra expertise te aanvaarden, zal door ons een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Zijn wij van mening dat de bevindingen van de betreffende expert onjuist zijn, dan zullen wij de contra expertise aannemen.