Hertaxatie

Als gevolg van marktontwikkelingen en investeringen kan de verzekerde waarde van een vaartuig op enig moment niet meer actueel zijn. Meestal komt men daar pas achter wanneer er sprake is van een totaalverlies. Door een hertaxatie kan de verzekerde waarde geactualiseerd worden, zodat het vaartuig verzekerd is voor een juiste waarde.