Vaste taxatie

Sommige verzekeraars hanteren het begrip vaste taxatie. Gedurende een van te voren vastgestelde periode behoudt een vaartuig de door ons getaxeerde waarde. In geval van een totaalverlies voorkomt dit discussies over de waarde van een vaartuig. De taxaties worden verricht conform artikel 7:960 BW